C I Ę C I E
L A S E R O W E 
ciecie_laserem
Cięcie laserem blach przekłada się zarówno na jakość wykonania, zdecydowanie szybsze wykonanie usługi, jak i na atrakcyjną cenę. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że metoda ta nie jest jedyną w branży metalowej, ponieważ znaczny rozwój technologiczny dotyczy także cięcia strumieniem wodno-ściernym i tzw. plazmą. Trudno też odmówić im coraz lepszych wyników jakościowych, ale jednak laserowe cięcie blach dzięki wielu pozytywnym czynnikom, które w znacznym stopniu budują przewagę nad pozostałymi metodami, jest z pewnością najbardziej efektywne. Technologia laserowa może z powodzeniem być wykorzystana do niezwykle dokładnego wycinania w metalu różnorodnych elementów, profili, do dziurkowania, okrawania, a zatem umożliwia wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych zadań. Wracając do pozytywnych czynników stosowania cięcia laserowego blach.

Cięcie laserowe ma wiele zalet:

✔skupiona strefa wpływu energii cieplnej
✔idealna powierzchnia cięcia, nie wymaga dodatkowej obróbki
✔optymalizacja materiałowa - minimalne ubytki materiału
✔wąska ścieżka palenia
✔wysoka prędkość cięcia
✔możliwość cięcia różnych materiałów
✔pełna automatyzacja i w rezultacie powtarzalność produkcji
✔pełna elastyczność cięcia laserowego
✔bezproblemowa integracja z pozostałymi procesami technologicznymi