U S Ł U G I
S P A W A L N I C Z E


MIG/MAG TIG MMA

 • Metoda MIG/MAG


polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Elektrodą topliwą jest drut podawany w sposób ciągły. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego.• Metoda MMA


Spawanie elektrodą otuloną jest uniwersalną metodą m.in. ze względu na miejsce oraz pozycję spawania. Znajduje ono zastosowanie przede wszystkim w przemyśle stoczniowym, pracach instalacyjnych na budowie, branżach produkcyjnych. Metoda ta pozwala na spawanie w trudno dostępnych miejscach oraz warunkach polowych (w tym przypadku nie mają znaczenia warunki atmosferyczne, w tym deszcz czy wiatr).


• Metoda TIG

jest jednym z podstawowych procesów wytwarzania konstrukcji zwłaszcza ze stali wysokostopowych, stali specjalnych, stopów niklu, aluminium, magnezu, tytanu i innych metali reaktywnych i żaroodpornych oraz stopów, w szerokim zakresie grubości złączy od dziesiętnych części mm do nawet kilkuset mm. Spawanie TIG prowadzone może być prądem stałym lub przemiennym, ręcznie, półautomatycznie i automatycznie, w warunkach montażowych, we wszystkich pozycjach spawania. Urządzenia do spawania TIG dzięki opadającej lub stromej charakterystyce statycznej mogą być stosowane również jako źródła prądu do spawania łukowego ręcznego elektrodami otulonymi.